Facebook cijfers Nederland in oktober 2015

Facebook cijfers Nederland 2015

Het aantal actieve gebruikers op Facebook in een bepaalde regio of land is handige informatie om te weten, vooral als je met Facebook Marketing een bepaalde doelgroep graag wilt bereiken. Met inzicht in de cijfers van 2015 weet je in welke mate de doelgroep die jij wilt bereiken ook actief is op Facebook.

In dit inzicht in de cijfers in 2015 laat ik de cijfers vanuit meerdere oogpunten zien, mocht je meer inzichten willen hebben in de verschillende doelgroepen laat het even weten in een reactie (of persoonlijk bericht).

Totaal aantal actieve Facebook accounts blijft groeien

In onderstaande grafiek is te zien dat er sinds 2010 constant een groei heeft plaats gevonden in het aantal actieve Facebook accounts in Nederland.

Facebook cijfers Nederland 2015 totaal

Als je naar de absolute aantallen kijkt zie je dat ‘we’ in Nederland de 9,5 miljoen actieve Facebook accounts inmiddels voorbij zijn.

Absolute aantallen actieve Facebook accounts Nederland

Facebook gebruik in Nederland per leeftijdsgroep

Vanuit de beschikbare gegevens heb ik ook weer gekeken naar de verschillende leeftijdsgroepen op Facebook. De verdeling laat zeker in vergelijking met de eerdere meetpunten een aantal interessante punten zien.

Facebook gebruik per leeftijd in Nederland

Facebook gebruik van 13 t/m 15 jaar

De jongste groep, de jongeren met een leeftijd van 13 t/m 15 jaar laat sinds het begin van dit jaar een lichte daling zien. In een reactie op artikelen over ‘de leegloop van jongeren op Facebook’ van oa. de Telegraaf heb ik daar al een keer iets over gezegd. Doordat de totale hoeveelheid inwoners in Nederland in deze leeftijdsgroep ook kleiner is geworden valt deze daling nog reuze mee. Op dit moment zijn er 300.000 jongeren tussen de 13 en 15 jaar actief op Facebook, in absolute aantallen in vergelijking met de hoeveelheid jongeren in deze categorie nog een ontzettend hoog aantal en een zeer hoog dichtheidspercentage.

Actieve Facebook gebruikers van 16 en 17 jaar

De hoeveelheid Facebook gebruikers in deze leeftijdscategorie blijft nagenoeg gelijk, hier lijkt (ook gezien de onderliggende groep) niet heel veel groei meer in te zitten.

Nog steeds flinke groei vanaf 25 jaar

Alle leeftijdsgroepen vanaf 25 jaar groeien op dit moment nog flink door met inmiddels meer dan 2 miljoen actieve Facebook gebruikers voor de leeftijdsgroep tussen de 25 en 34 jaar. Sinds een jaar zijn er meer dan 500.000 actieve gebruikers in de hoogste leeftijdsgroep

Verschuiving van actieve Facebook gebruikers in leeftijd

In onderstaand overzicht is duidelijk te zien hoe de verschillende leeftijdsgroepen zicht verhouden tot het totaal (100%) en waar het grootste gedeelte van de Facebook gebruikers zicht bevinden.

Verschuiving leeftijden Facebook weergegeven

Hoe zit het met jouw doelgroep op Facebook?

Meer inzicht gekregen in je eigen doelgroep? Met Facebook is het uitstekend mogelijk om op allerlei interesses een doelgroep te selecteren. Mocht je meer informatie willen hebben over een specifieke doelgroep met interesse of achtergrond(en) laat het weten via een bericht of reactie hieronder.

Lees de 8 regels voor een afspraak over resultaat met digital marketing

Rene Schipper

Oprichter, online marketeer en social media expert bij Fidene
Leest, denkt, schrijft en spreekt over social media en online marketing, geeft advies en opleiding voor ondernemers met als doel resultaat te behalen.

Bezoek de website
Bekijk alle artikelen