Adverteren op Linkedin

Het grootste zakelijke online netwerk van de wereld met in Nederland 5 miljoen gebruikers kan ook worden gebruikt om via advertenties gericht een doelgroep te bereiken. De zakelijk en veelal hoger opgeleide doelgroep op Linkedin kan een interessant middel zijn om te gebruiken in een campagne.

Weergave van advertenties op Linkedin

Advertenties op Linkedin zijn voor de bezoekers zichtbaar op de volgende plekken:

 • Profielpagina
 • Startpagina/home
 • Postvak IN
 • Zoekresultaten pagina
 • Groepen
 • In de tijdlijn als ‘Sponsored updates’

Doelgroep selecteren bij Linkedin advertentie

Een advertentie op Linkedin kan specifiek gericht worden op een doelgroep en op Linkedin is deze selectie van doelgroepopties zeer interessant. Je kunt de volgende opties gebruiken bij het kiezen van de juiste doelgroep:

 • Locatie – Nederland, regio of plaats
 • Bedrijf – bedrijfsnaam, bedrijfstak, bedrijfsgrootte
 • Functietitel – functie, dienstjaren, specifieke functietitel
 • Opleidingen
 • Vaardigheden
 • Linkedin groepen
 • Geslacht
 • Leeftijd

Kosten Linkedin advertenties

Bij Linkedin zijn er twee opties om te bieden op advertenties; kosten per klik (CPC) en kosten per duizend weergave (CPM). Met beide opties wordt een aanbevolen bod weergegeven met een schatting voor de huidige concurrerende aanbiedingen van andere adverteerders die zicht op dezelfde doelgroep richten. Regels vanuit Linkedin over de kosten zijn:

 • Het minimale dagelijkse budget bedraag USD 10,00 per dag
 • Het minimale CPC bod voor tekstadvertenties op Linkedin bedraag USD 2,00 per klik. Het minimale bod voor gesponsorde updates is afhankelijk van de gewenste doelgroep
 • Het minimale CPM bod voor tekstadvertenties op Linkedin bedraagt USD 2,00 per 1000 weergaven
 • Het minimale dagelijkse budget (een optionele functie voor gesponsorde updates) bedraagt USD 10,00

Voordelen en nadelen Linkedin advertenties

Over het algemeen betaal je meer per klik dan op andere platformen maar daar staat tegenover dat je heel specifiek (op functietitel) een doelgroep bereiken en je weet dat als je iemand weet te bereiken met een advertentie het in ieder geval iemand is die zakelijk actief is.

Een keer experimenteren met het plaatsen van een advertentie op Linkedin kan zeker geen kwaad. Fidene helpt daar graag bij om de resultaten zo hoog mogelijk te krijgen!!