Adverteren op Facebook

Succesvol adverteren of het houden van actie op Facebook draait vooral om gericht een doelgroep, op het juiste moment met een passende boodschap te bereiken.

De mogelijkheid om met gegevens als locatie, geslacht, leeftijd, interesse en (veel) meer dit te bereiken maakt de inzet van facebook bij een campagne zeer waardevol. De mogelijkheid binnen Facebook om ook zelf geheel te bepalen waar en hoe een advertentie getoond wordt en in welke context de 9,3 miljoen gebruikers bereikt kunnen worden maakt dit tot een zeer krachtig middel.

Mogelijkheden van adverteren op Facebook

Er zijn veel opties om zo gericht mogelijk te adverteren op Facebook en dat is niet alleen een voordeel van de adverteerder maar ook voor (de gebruikers van) Facebook zelf. Door bij een advertentie een doelgroep zo te selecteren en de restricties die er aan een advertentie zitten worden goede advertenties op Facebook niet als storend ervaren maar juist prettig omdat deze geheel binnen het interesse gebied van de lezer valt.

Een aantal mogelijkheden om zo gericht mogelijk te adverteren op Facebook:

  • Doelgroep selectie; locatie, geslacht, leeftijd, interesse, etc.
  • Re-targetting; bezoekers van een site opnieuw benaderen via Facebook
  • Tijdstip; advertentie alleen zichtbaar maken op bepaalde tijdstippen
  • A/B testen; verschillende advertenties (kleur/tekst) tonen onder één campagne

Kosten van adverteren op Facebook

Succesvol adverteren op Facebook is iets heel anders dan het plaatsen van een standaard advertentie. De kosten van adverteren zijn natuurlijk altijd afhankelijk van het aantal personen wat je wilt bereiken op Facebook maar als je uit gaat van het lokaal bereiken van mensen is het maken, monitoren en bijstellen van de advertentie het meest kostbare.

Bij het plaatsen van een advertentie op Facebook neemt Fidene de volgende zaken op zich:

  • bepalen doel van de advertentie
  • doelgroep bepalen en selecteren (zodat deze ook later weer bruikbaar is)
  • opmaak advertentie
  • plaatsen, monitoren en bijstellen van de advertentie

De kosten voor bovenstaande taken zijn ongeveer € 250,- De kosten voor het plaatsen op Facebook komen hier nog bij op en worden direct via creditcard door de klant verrekent. Fidene wil volledig transparant zijn in de kosten en bij het zelf direct betalen van deze kosten blijven ook alle gegevens van de advertenties in het bezit van de klant, wel zo eerlijk.

Meer weten? Vraag gerust eens naar de mogelijkheden voor jouw onderneming, Fidene is altijd benieuwd naar mogelijkheden om meer resultaat te geven!

Kennis en werkwijze

Reclamebureaus of mediabureaus hebben meestal niet de beschikking over de specifieke kennis en ervaring om effectief een Facebook campagne te organiseren en uit te voeren. Iedereen kan Facebook advertenties maken en plaatsen maar dit zal vaak leiden tot slechte resultaten, hoge kosten voor kliks, extra kosten door afgekeurde advertenties en uiteindelijk tegenvallende resultaten.

Fidene heeft ervaring in alle facetten van het adverteren op Facebook, retargetting op Facebook (personen die de website hebben bezocht opnieuw gericht benaderen met advertenties) en Open Graph implementatie zodat de juiste gegevens later gebruikt kunnen worden via het eigen CRM systeem.

Fidene ontzorgt de onderneming of bureau met de gehele campagne van de opzet, monitoring, facturatie, rapportage en nazorg. Uiteraard denkt Fidene actief mee tijdens deze periode om uiteindelijk het maximale resultaat te behalen.